Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8503 90ab 500
Reposted fromweheartit weheartit viajointskurwysyn jointskurwysyn
1239 a52d 500
7170 002c 500
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viajojinthesun jojinthesun
2975 d5bc
Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś kogo nie znał. Czuł się jeszcze bardziej zmęczony niż wtedy, kiedy kładł się spać, a tu tymczasem nastał już nowy dzień, który będzie trwał aż do wieczora, a potem przyjdzie następny i jeszcze następny i ten znów będzie taki sam, jak wszystkie dni w życiu Paszczaka.
Schował się więc pod kołdrę i zagrzebał nos w poduszkę, potem przesunął się brzuchem na brzeg łóżka, gdzie było chłodne prześcieradło, a potem rozłożył się na całym łóżku, wyciągając ręce i nogi i wciąż czekał na przyjemny sen, który nie nadchodził. Wreszcie zwinął się w kłębek i zrobił się malutki, ale i to nie pomogło. Starał się być Paszczakiem, którego wszyscy lubią, i starał się być Paszczakiem, którego nikt nie lubi. Lecz co z tego, kiedy i tak ciągle był tylko Paszczakiem, który wszystko robi, jak może najlepiej, ale nic mu naprawdę dobrze nie wychodzi.

- Tove Jansson, Dolina Muminków w Listopadzie
Reposted frommental-cat mental-cat viaEmisja Emisja
8267 b953
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaikari ikari

23 Emotions people feel, but can’t explain

from iheartintelligence.com (via lovedbythesavior):

 1. Sonder: The realization that each passerby has a life as vivid and complex as your own.
 2. Opia: The ambiguous intensity of Looking someone in the eye, which can feel simultaneously invasive and vulnerable.
 3. Monachopsis: The subtle but persistent feeling of being out of place.
 4. Énouement: The bittersweetness of having arrived in the future, seeing how things turn out, but not being able to tell your past self.
 5. Vellichor: The strange wistfulness of used bookshops.
 6. Rubatosis: The unsettling awareness of your own heartbeat.
 7. Kenopsia: The eerie, forlorn atmosphere of a place that is usually bustling with people but is now abandoned and quiet.
 8. Mauerbauertraurigkeit: The inexplicable urge to push people away, even close friends who you really like.
 9. Jouska: A hypothetical conversation that you compulsively play out in your head.
 10. Chrysalism: The amniotic tranquility of being indoors during a thunderstorm.
 11. Vemödalen: The frustration of photographic something amazing when thousands of identical photos already exist.
 12. Anecdoche: A conversation in which everyone is talking, but nobody is listening
 13. Ellipsism: A sadness that you’ll never be able to know how history will turn out.
 14. Kuebiko: A state of exhaustion inspired by acts of senseless violence.
 15. Lachesism: The desire to be struck by disaster – to survive a plane crash, or to lose everything in a fire.
 16. Exulansis: The tendency to give up trying to talk about an experience because people are unable to relate to it.
 17. Adronitis: Frustration with how long it takes to get to know someone.
 18. Rückkehrunruhe: The feeling of returning home after an immersive trip only to find it fading rapidly from your awareness.
 19. Nodus Tollens: The realization that the plot of your life doesn’t make sense to you anymore.
 20. Onism: The frustration of being stuck in just one body, that inhabits only one place at a time.
 21. Liberosis: The desire to care less about things.
 22. Altschmerz: Weariness with the same old issues that you’ve always had – the same boring flaws and anxieties that you’ve been gnawing on for years.
 23. Occhiolism: The awareness of the smallness of your perspective.
Reposted frommr-absentia mr-absentia viadobby dobby
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viamorazmora morazmora
1464 f372
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaIzzy721 Izzy721
Tak, wybrałabym Ciebie. Gdybym mogła mieć jeszcze jedną próbę, wybrałabym Ciebie. Jeśli świat miałby się skończyć dzisiaj, lub za tysiąc lat, to wybrałabym Ciebie.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viakamykowata kamykowata
Wiem jak ułożyć rysy twarzy,
by smutku nikt nie zauważył.


– W. Szymborska
6655 2156 500

matina-heel:

Female Side

Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viakobiety kobiety
Reposted frommyrla myrla viarudosci rudosci
0728 c795
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarudosci rudosci
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viamikrokosmos mikrokosmos
0192 169f
Reposted frommrrru mrrru
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viasilence89 silence89
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl