Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5207 9e84 500
Reposted fromLane Lane vianieobecnosc nieobecnosc
5843 23b7 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaaskman askman
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viarajska rajska
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
3514 e86c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudosci rudosci
2210 9007 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viairmelin irmelin
0152 f08f 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
4987 6d5a
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viamisery misery
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viadepresja depresja
6774 7a1c
Reposted fromBilet Bilet viaCarridwen Carridwen
5619 6422
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viala-lu la-lu
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory vianotoco notoco
3246 766f 500
Reposted fromolaosa olaosa viairbjarbirb irbjarbirb
"Nie chcę być trzeźwa. Trzeźwość kojarzy mi się z nieustającą czujnością i napięciem, podczas gdy życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie."
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viairbjarbirb irbjarbirb
8503 90ab 500
Reposted fromweheartit weheartit viajointskurwysyn jointskurwysyn
1239 a52d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl