Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6890 6b81 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairbjarbirb irbjarbirb
7053 da39 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz vianyaako nyaako
8494 2d42 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaspes spes
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viamala-szelma mala-szelma
4185 726e 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viajethra jethra
7524 7323
Reposted fromLuna- Luna- viahey-jude hey-jude
5707 5570
Reposted fromhairstyles hairstyles viakrainakredek krainakredek
1235 0027
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viayourhabit yourhabit
7347 619f
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viascorpix scorpix
8123 cb08 500
Reposted fromMuppet Muppet viascorpix scorpix
5045 f9b0 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viakoloryzacja koloryzacja
8800 e732
Reposted fromtfu tfu
Wcale nie trzeba mieć złamanego serca, by umrzeć. Czasem wystarczy pozwolić sobie znikać. O jeden ton co dzień.
http://www.tekstualna.pl/d-jak-defibrylator/
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
8123 cb08 500
Reposted fromMuppet Muppet viascorpix scorpix
Reposted frommeem meem viascorpix scorpix
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viapamieciodlegle pamieciodlegle
2496 724a 500

partofmypersonality:

Halina Poświatowska

1522 ba62
Tired about life.
Reposted fromrol rol viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl